За нашите българоезични приятели ето малко информация за нашата доброволческа пожарна команда

 Членове на доброволната пожарна команда в Германия са изключително разнообразни по професия и произход. В случай на извънредна ситуация те са на разположение за гасене на пожари, изпомпване мазета, подсигуряване пътища, тяхното освобождаване, включително почистване от опасни материали и предмети. Също така оказват първа помощ и поемат всички задачи, свързани със спасяването на хора и животни. Естествено това се отнася и за нашата доброволна пожарна команда в Нойенхайн. В допълнение към оперативния отдел разполагаме с мини пожарна команда (6-10 годишни) и младежка пожарна команда (10-17 годишни).

Ако живеете в Нойенхайн или току- що сте се преместили тук, бихме се радвали да ви предоставим повече информация за доброволчеството, включително нашите предложения и активитети в отдела за деца и младежи. Можете да се свържете с нас на средният имейл адрес:
international@feuerwehr-neuenhain.de